Thị trường đầu tư, mua bán công ty trò chơi hiện ra sao? | SharingFunVN

Rate this post

Trò chơi là một hệ thống kinh doanh lớn và tạp chí phức tạp, cần cập nhật từng giao dịch nhỏ trong hệ thống học để hiểu các báo cáo từ các công ty.

Báo cáo dữ liệu về thị trường mua bán công ty trò chơi được cung cấp bởi InvestGame. Báo cáo mới nhất cho chúng ta một số thông tin chi tiết về nửa đầu năm 2022. Tổng có 455 giao dịch được cộng dồn giá trị 43 Tỷ đô la. If the public transaction but not “then chốt”, con số đó lên đến 113 Tỷ đô la.

Số lượng thương mại mua bán và sáp nhập (M&A) giảm đi nhưng giá trị lại tăng lên. Nửa năm đầu nay có 126 giao dịch hoàn thành với mức thay đổi -21% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá trị của các giao dịch này là 31 Tỷ đô la được báo cáo, đánh dấu mức thay đổi 36% so với cùng kỳ năm. Điều quan trọng cần nhớ là 71% giá trị thương mại trong nửa đầu là các giao dịch không ngừng hoạt động từ 5 công ty – Zynga, Asmodee, Nintendo, Playtika và Sumo Group.

InvestGame báo cáo đầu tư trò chơi.

InvestGame báo cáo đầu tư trò chơi.

Blockchain vẫn đang hoạt động tốt, sử dụng 34% trong số 316 tư nhân giao dịch được theo dõi trong nửa đầu năm 2022. Nhìn chung, các tư nhân giao dịch tăng lên hơn 8 tỷ đô la vốn được huy động trong nửa đầu năm. Other face, the field of they are active bad effect khi giảm hiệu quả từ 17 Tỷ đô la xuống 4 Tỷ đô la so với cùng thời điểm gặp khó khăn. Số lượng giao dịch cũng giảm từ 56 của năm xuống còn 13 trong năm nay.

Nửa đầu năm 2022 công ty trò chơi đã khởi động mạnh mẽ và tạo ra một số mới lục kỷ lục trong đầu tư hoạt động, nhưng cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng điều chỉnh của trường thị và kết quả của sự suy yếu tài chính. nhiều công ty chơi. Ngoài các mô tả kinh tế tế bào, thị trường còn được hưởng phần lớn bởi các đại dịch, nhiều sự thay đổi về ngày phát hành và ứng dụng sau IDFA.

Hoạt động M&A trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị thương mại ngày càng tăng (+ 36% YoY), đạt 31,1 USD B, không bao gồm các công việc giao dịch (ví dụ: Microsoft mua lại Activision Blizzard with 68,7 đô la.

Thị trường đầu tư, mua bán công ty trò chơi hiện ra sao?

Các tư vấn tiếp tục phá vỡ kỷ lục, giá trị gần 8 tỷ đô la được huy động từ 316 giao dịch trong nửa năm đầu, cho thấy sự chắc chắn của các nhà tư vấn mạnh mẽ trong kinh doanh ngay cả trong thời gian điểm loạn hiện nay.

Có 34% tổng giá trị của tất cả các tư vấn giao dịch đến từ các vị trí được liên kết với Blockchain (2,7 Tỷ đô la trên 163 giao dịch) so với 10% trong nửa đầu năm 21 (489 triệu đô la ) và 2% trong nửa đầu năm 20 (22 triệu đô la). Thị trường công khai tiếp tục hoạt động chậm chạp từ đầu năm 2022, cho giảm giao dịch giá trị 4 lần (4,3 Tỷ đô la so với 17,1 Tỷ đô la) và giảm 4 lần số lượng giao dịch.

Xem trên 436 công ty, 88% người sáng lập là nam giới. Giới thiệu tính năng giữ vị trí thứ hai với 10% (43 công ty). Các công ty do nữ lãnh đạo sử dụng vị trí thứ ba, với 3% trong 11 công ty.

đầu tư game mua bán công ty game ngành Game

Related posts

Leave a Comment