Trung gian tài chính là gì? Các loại hình trung gian tài chính hiện nay

Trung gian tài chính là gì? Trung gian tài chính là những tổ chức hay cá nhân đứng giữa hai hay nhiều bên tham gia vào thị trường tài chính. Trung gian tài chính thường có một bên chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ, một bên là khách hàng hay người tiêu dùng I. Các tổ chức nhận tiền gửi (Depository Institutions) Các tổ chức nhận tiền gửi là các trung gian tài chính huy động tiền nhàn rỗi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi rồi cung cấp…

Read More