Nghị quyết sửa đổi về đô thị loại và chính đơn vị tiêu chuẩn

Rate this post

Hai quyết định này ban hành năm 2016 đã thực hiện được hơn 5 năm.

z3739559171970_fafd0d53b2368cb06c02ed3dc482dc9f.jpg

Dự kiến ​​sửa đổi Nghị quyết, bổ sung một số Nghị quyết số 1211/2016 / UBTVQH13 của Cục Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và sửa đổi đơn vị phân loại, bổ sung quy định định cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính và hồ sơ, trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại những nơi không tổ chức HĐND theo quy định của Quốc hội; sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về cách tính điểm tăng thêm của các phân tích tiêu chuẩn tiêu chuẩn khi đạt trên mức tối thiểu và cách tổ chức thẩm định Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính để thống nhất với đô thị loại (theo Nghị quyết số 1210/2016 / UBTVQH13).

Về phần sửa đổi phạm vi, bổ sung 2 quyết định, Chính phủ đề nghị quyết định 1210 chỉ sửa đổi 5/15 điều, bổ sung 1 điều, bãi bỏ 1 điều và thay thế các phụ lục đi kèm. Đối đầu với Nghị quyết 1211 điều chỉnh sửa chỉ 13/32, bổ sung 4 điều và bãi bỏ 1 điều.

Trước khi thông qua, UBTVQH cũng đã thảo luận về các nghị quyết này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành sự bổ sung cần thiết một số điều kiện của Nghị quyết 1210 và đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp luật. Ban Thường vụ đã triển khai cuộc giám sát chuyên đề về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, là cơ hội rất thuận lợi để rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các nội dung cần sửa đổi trong Nghị quyết quyết định 1210. Fptshop.com.vn đồng bộ tính toán bảo mật, hệ thống nhất, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị, chất lượng đô thị.

Về phần sửa đổi trong phạm vi, bổ sung Nghị quyết 1210, do this nghị quyết và đang phát huy giá trị tích cực nhiều mặt, vậy nên chỉ sửa, bổ sung một số điều quyết định, trong đó tập trung bổ sung, làm quy định về các đô thị tiêu chuẩn, quy định mức điều chỉnh đối với một số công cụ tiêu chuẩn có thể như được yêu cầu trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị là phù hợp. Dự thảo vẫn giữ tiêu chí, cơ bản tiêu chuẩn, phân loại đô thị làm căn cứ cho việc thành lập đơn vị hành chính thị, tránh tạo ra máy tính quá lớn, thiếu quán bar trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

z3739419277321_0bc656ac41be8618010b6db566b0385d.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhận định: 2 dự thảo đề nghị sửa đổi được cơ quan chủ trì chỉnh sửa chuẩn bị sớm, công phu.

Các tiêu chí, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính phụ thuộc vào 5 nhóm tiêu chí liên quan đến chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội và trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị có nghĩa là rất quan trọng, đảm bảo chất lượng của đô thị chín muồi hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cho ý kiến ​​rà soát lại công việc sửa đổi lần này có đáp ứng được yêu cầu ra hay không, như việc giảm số lượng đơn vị hành chính của tỉnh và cấp huyện đáp ứng yêu cầu thực tế ra sao. Vì trong quyết định của Trung ương và quyết định Quốc hội về giám sát đối với quy hoạch vừa đặt ra các vấn đề liên quan đến nghiên cứu một cách tổng hợp về đơn vị hành chính cấp; đồng thời, nên có thêm một số tiêu chí gọi là điểm thưởng, ưu tiên hay không, vì tiêu chí, đơn vị tiêu chuẩn phụ thuộc vào 5 nhóm như đồng chí hướng …

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, tiếp thu ý kiến ​​kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ý kiến ​​của UBTVQH, Chính phủ chỉ đạo cơ quan biên soạn bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị quyết số 1210/2016 / UBTVQH13 về thị trường phân loại.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết tập trung vào một số nội dung chính như sau: Nghiên cứu, điều chỉnh một số tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị bảo đảm phù hợp với tiêu đề tại Nghị quyết số 06-NQ / TW ngày của Bộ Chính trị và các Nghị quyết có liên quan của Bộ Chính trị và yêu cầu thành lập đô thị đơn vị; làm rõ đề xuất các áp dụng đối với các đô thị có cấu trúc đặc thù gắn với yêu cầu bảo đảm đô thị chất lượng; rà soát quy tắc định nghĩa Tỷ lệ% cần đạt được theo quy định đối với một số tiêu chí, tiêu chuẩn có tính chất định nghĩa, không thể định lượng; điều chỉnh tiêu chuẩn đối với các đơn vị hành chính và các loại phân tích đô thị bảo đảm nhất, đồng bộ giữa hai Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 1211…

Về đô thị loại theo miền, dự thảo nghị quyết định mức áp dụng khác nhau về một số tiêu chí, tiêu chuẩn như quy mô dân số, dân số mật độ, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và nhóm tiêu chuẩn về cấu trúc và mức độ phát triển kinh tế – xã hội, mức độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 6 vùng kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với các vùng Trung du miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Về các quy định áp dụng phân loại đô thị theo yếu tố đặc thù: dự thảo nghị quyết định mức áp dụng đối với các đô thị, khu vực dự kiến ​​thành đô thị: có đường biên giới quốc gia; at hải đảo; thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc chịu tác động từ biến khí hậu, rủi ro thiên tai; have di sản xuất văn bản hoặc di sản xuất thiên nhiên thế giới; được quy hoạch, đầu tư phát triển thành đô thị thông minh, sáng tạo, khoa học – công nghệ. Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết bổ sung quy định đối với công việc phân tích thị trường loại thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đô thị đơn vị.

z3739559186602_64d2b1d4e15327ff488d48ce2aade1d6.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp chiều 21/9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng định hướng, quá trình sửa đổi hai đề nghị quyết định này đã được ban hành Pháp luật, các cơ quan của Quốc hội sát sao, phối hợp rất chặt chẽ. Đến nay, dự thảo đã hoàn thiện và rất phù hợp, sửa đổi được những vấn đề lớn.

Về phía cơ quan chỉnh sửa, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hợp tác với các Chính phủ Pháp luật để hoàn thiện lại một số lần cuối cùng trước khi Chủ tịch Quốc hội ký ban hành quyết định, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

UBTVQH đã quyết định thông qua dự thảo nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Related posts

Leave a Comment