NBA 2K23: Đánh giá Kotaku

Rate this post

Sau khi tôi đi xuống sông vào năm khó, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây để xem lại NBA 2K23. Có thể có gì để nói, đối với một loạt phim mà theo đuổi không ngừng nghỉ về thời gian và tiền bạc của người chơi “hút hết cuộc đời của chính bóng hình”, và vào năm 2022 vẫn tiếp tục làm điều đó?

Read more…

The post NBA 2K23: Đánh giá Kotaku appeared first on Game News Network.

Related posts

Leave a Comment