LMHT: Cập nhật chi tiết 12.18 chính thức – Chỉnh sửa lại Udyr, cân bằng meta Xạ Thủ trước CKTG

Rate this post

Cập nhật chi tiết LMHT 12.18

LMHT: Cập nhật chi tiết 12.18 chính thức - Chỉnh sửa lại Udyr, cân bằng meta Xạ Thủ trước CKTG

Cân bằng chi tiết bằng sức mạnh tướng 12.18

Udyr (Chỉnh sửa lớn)

Basic number

 • Iel each down down from 106 >> 98
 • Giáp từng giảm cấp độ từ 5.2 >> 4.7

Q

 • Hao một phần mana thay đổi từ 45 ~ 28 >> ​​20
 • Mới: 2 đầu đánh sẽ tăng 50 tầm đánh (giống lúc tỉnh)
 • Mới: Q tỉnh sẽ tặng thêm tối đa 2 ~ 5% (+0.03 AD cộng thêm) theo STVL ở 2 đầu đánh
 • Tỉ lệ SMPT sét đánh tăng từ 0,006% >> 0,008%

W

 • Hồi máu giảm từ 1.2 / 1.26 / 1.32 / 1.38 / 1.44 / 1.5% >> 1.2%
 • Khiên giảm từ 2 / 2.5 / 2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0% >> 2.2.3 / 2.6.2.8 / 3.2 / 3.5%
 • Sprint tăng từ 15% >> 15/16/17/18/19/20%

R

 • Demetender from 20/38/56/74/92/110 + 0.4SMPT << 20/36/52/68/84/100 + 0.35SMPT
 • Sát thương lên quái vật tăng từ 50/60/70/80% >> 40/55/70/85%

Maokai

 • Content at redirect hồi sinh từ 4.8-14% >> 4.5-12%
 • Q – Sát thương cộng thêm quái vật tăng từ 40 – 120 >> 80 – 160
 • E – Tỉ lệ SMPT giảm từ 42,5% >> 40%
 • E – Tăng cường tỉ lệ SMPT giảm từ 85% >> 80%

Ashe

 • Q – Tăng thêm tốc độ từ 20-40% >> 25-55%

Thresh

 • ” ‘.
 • E – Sát thương tăng từ 65-185 >> 75-215

Lee Sin

 • ” ” ‘, The every up level from 99 >> 105
 • W – tăng cường từ 5-23% >> 5 – 27%

Nasus

 • W – Tốc độ đánh tăng từ 50% >> 75% giảm tốc chạy
 • R: Hồi chiêu giảm từ 120 >> 110 – 90

Bỏ lỡ vận may

 • STVL tăng theo cấp giảm từ 2.7 >> 2.4
 • Forward each down down from 107 >> 103

Kalista

 • Gốc giảm từ 604 >> 564

Hecarum

 • Q – Adsense VL addation for added from 95% >> 90%
 • Q – Giảm cường sức mạnh từ sát thương + 6% mỗi 100 STVL >> + 5% mỗi 100 STVL cộng thêm
 • W – Hồi máu giảm từ 30% (+ 2,5% mỗi 100 STVL cộng thêm) >> 25% (+ 2% mỗi 100 STVL cộng thêm)

Kayn Đỏ

 • Q – Scale HP% cho mỗi 100 STVL cộng thêm giảm từ 5% >> 3.5%

Lulu

 • W – Giảm tốc chạy từ 30% >> 25%
 • W – Giảm hình từ 1,25-2,25 giây >> 1,2 – 2 giây
 • W – Hồi chiêu tăng từ 17 – 13 >> 17 – 15 giây

dạ khúc

 • STVL tăng theo cấp giảm từ 3.1 >> 2.6

LMHT: Cập nhật chi tiết 12.18 chính thức - Chỉnh sửa lại Udyr, cân bằng meta Xạ Thủ trước CKTG 2

Related posts

Leave a Comment