Isekai Ojisan (Chú Tôi Ở Dịu Nhẹ) tạm dừng bước sóng 1 tháng do Covid-19! | SharingFunVN

Rate this post

Medium qua, trang web chính thức cho bộ truyền hình anime Isekai Ojisan (Chú Tôi Ở Dịu Dịu) được dựa trên manga cùng tên của tác giả Hotondoshindeiru đã được xác nhận từ thứ 8 trở đi sẽ phải trì hoãn ghi nhận nhiều câu hỏi Covid-19 in Atelier Pontdarc và studio có liên quan.

Isekai Ojisan (Chú Tôi Ở Dịu Nhẹ) tạm dừng bước sóng 1 tháng do Covid-19!

Anime sẽ lên sóng thay thế từ tập 3 đến tập 6 trong suốt tháng 9. Thời gian trở lại của bộ phim sẽ được thông tin sau đó.

Trước đó, anime cũng bị hoãn hai tuần đối với tập 5 từ ngày 3 tháng 8 cũng do Covid-19.

Isekai Ojisan (Chú Tôi Ở Dịu Nhẹ) tạm dừng bước sóng 1 tháng do Covid-19!

Anime:


Khang Dora

Gửi lời thú nhận của bạn tại:

Related posts

Leave a Comment