Ghi nhận Đại hội đồng Giáo dục toàn quốc lần II (19-22 / 9/2022)

Rate this post


GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO DÂN TOÀN QUỐC II
TẠI LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LAVANG
19-22 / 9/2022

Chiều thứ hai, ngày 19-09-2022, tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, Tổng giáo phận Huế, hơn năm phần trăm tham dự gồm Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ ba Giáo tỉnh Hà Nội , Huế, Sài Gòn đã quy tụ về Đại hội đồng Giáo dục kỳ XIV (2019-2022) với chủ đề “Dân giáo trong Hội thánh hiệp hành”.

Lúc 19g30, toàn thể tham dự dọn dẹp lòng cùng lắng nghe thánh nữ Anê Lê thị Thành, mạng của Ban giáo dân, cùng một lúc trước linh đài Mẹ La Vang và cùng chầu Thánh Thể tâm tình Đại hội.

Thánh lễ khai mạc Đại hội cử hành lúc sáu sáng thứ ba được Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Mục Việt Nam chủ tế; Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ban Giáo dục trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ban Phụng tự trực tiếp thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng quý đặc trách Ban Giáo dục (UBGD), quý cha đặc trách Ban Giáo dục tỉnh, quý cha đặc trách Ban Giáo dục khu vực đồng tế.

Trong ba ngày 20, 21 và 22-09, Đại hội thẩm âm 9 bài tham luận của ba Giáo tỉnh Huế, Sài Gòn và Hà Nội và ba chủ đề:

1- Người giáo dục làm việc trong tông đồ: Cộng tác với các chủ nhân xây dựng địa phương Hội thánh (vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Dục).

2- Người giáo dục làm việc tông đồ:
Re Phuc Audio (Các Đoàn thể Tông đồ
tham gia tìm kiếm và đưa ra những thứ hữu ích từ xa Chúa và Hội Thánh được trở về)

3- Người giáo dục làm việc tông đồ: Tham gia tích cực sứ Loan Báo Tin Mừngof Hoi Thánh.

Lần lượt các chủ đề được các đại diện giáo dục trình bày qua các bài tham khảo chia đều trong ba ngày đại hội. Sau những bài tham luận, đại hội được nghe những chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tông đồ; những thắc mắc trở ngại của các tham dự viên được gửi đến các chủ tọa, và đặc biệt trong buổi tọa đàm dành riêng cho tất cả các tham dự viên cùng chia sẻ tâm tình, kinh nghiệm, những khúc mắc trong tông đồ hoạt động .

Sau các bài tham luận, Đại hội được nghe chia sẻ tâm tình qua Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Đức cha Giuse Trần văn Toản:

1- Đức cha Giuse, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế thánh hóa buổi tọa đàm và nhận xét, Đại hội quy tụ được 520 đại biểu là vốn quý, là hình ảnh một giáo hội tuyệt vời ở chỗ đi đâu mình cũng thấy như vậy. ở nhà, bình an. Tạ ơn Chúa, anh chị đến đây trong hiệp hội thông tin và ra về trong hiệp hội thông tin trong vai trò là người dân, hiện tình tích cực của hội giáo. Tin tưởng vào tương thân tương ái, thân cứng, xây dựng, để mở đại gia đình công giáo, chứng chỉ hình ảnh một hội nghị tuyệt vời, vận hội mới, trang sử dụng mới cần có ý thức của người chơi. dân. Sứ mệnh được trao ban, trở thành viên của giáo hội với ba sứ thần. Đức cha giải thích lại các chức năng và trong đó giáo dân là giáo hội, thành phần đa số. Giáo hội cần tự, vật phẩm. Thánh Phao-lô dùng hình ảnh cơ thể để diễn tả. Giáo viên giữ vai trò tham gia trò chơi, quản lý vị trí bên cạnh cha xứ, không phải là vai trò chủ động. Thượng hội đồng giám đốc thế giới dạy học cần phải biết lắng nghe. Hội đồng giáo dục (HĐGX) chỉ có tính chất tham tán, nói sao để cha xứ nghệ là nghệ thuật hiệp hành. If we want to the service effect, must have a hiệp hội nghệ thuật, phải nghe nhau. Mỗi miền có quy định riêng, không nên đặt vấn đề cách so sánh. Bạn cần phải làm sao để có lợi ích cho cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng ta tham gia tổ chức HĐGX là nhắm đến lợi ích của cộng đồng giáo dục dân tộc, lực lượng tham gia là vô vị lợi, cảm xúc với nhu cầu của cộng đồng, công việc đồng hành giúp cha xứ nắm vững tình hình khu vực .

2- Qua các bài tham luận của ba Giáo tỉnh, Đức cha Emmanuel, Giám đốc Bộ phận Giáo dục Bà Rịa làm sáng các kiến ​​thức về vấn đề truyền giáo trong tư cách tông đồ hay một giáo dục bình thường cộng tác trực tiếp với cha xứ, với những chức trách. Đức cha gợi ý cho từng người tham dự và muốn thân vào sứ mệnh, chính chúng ta, từ nhiều giáo xứ khác nhau. Từng người tùy ý, nhận mức độ, xác định mình đang làm gì và làm như thế nào? Đức cha nhấn mạnh, Chúa Thánh Thần mạnh mẽ làm cho Hội thánh bước ra từ căn phòng của từng người, coi như người thổi lửa đậu trên chúng ta qua UBGD đại hội lần thứ hai. Chúng ta hãy lắng nghe lời Thánh Thần hướng dẫn. Tái Phúc Âm hóa và tân Phúc Âm hóa cho chính mình trước, mình đã được thay đổi một chút nào đó, vậy thì quả mình dành cho người khác sẽ tốt hơn, hãy xin Chúa đưa cho mình trước. Ít khi ban hành giáo dục và HĐGX có mặt, có mặt trong nhà thờ nhưng không có đồ lễ, nhiều thành viên vô tổ chức mà đi lễ, lễ vẫn ít hơn dân giáo. Giới hạn khi tham gia công tác tông đồ, thi hành sứ, ngăn cản nằm ngay dưới chân ta, như thiếu đôi dép dưới chân cũng giới hạn mình, tôi nói là tôi làm, điều này là điều kiện kia, chính mình trở thành thành ngăn cản. Khi tham gia, hiệp hội toàn thấy lỗi, hiệp thông, thi hành sứ như thế.

3- Trọng lời mở đầu của Đức cha Giuse, Chủ tịch UBGD dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, thánh An-nê Lê Thị Thành vì một bầu khí hiệp hành. Ba sứ vụ Chúa Ki-tô vận chuyển cho Giáo hội, đối tượng thứ nhất là những người cần thiết lập mục vụ, đối tượng thứ hai là cảm thấy tội lỗi. vợ / chồng và Thứ ba đối tượng là những người chưa nhận được Tin Mừng.

Đức cha đồng ý với sự chia sẻ của đại diện Giáo dục tỉnh Sài Gòn về trải nghiệm sống đạo, lý do sâu xa của những người xa rời là vì họ không còn cảm giác, trải nghiệm tình yêu với Giáo hội đang ấp, đang dành cho họ. Do đó thành viên của các hội phải có cảm nhận, rồi từ đó với ơn của Chúa Thánh Thần, cộng tác với Hội thánh bởi chúng ta là người được chuyển đổi trước. Cần cuộc gặp gỡ với chị em như gương mẫu thăm viếng Mẹ Maria đến nhà Dacaria, dù có khó khăn về việc xử lý, nhưng có tương quan với Chúa Giê-su trong lòng. Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận ra cảm giác khó khăn của người viếng thăm và được thăm viếng. Đây là mô hình cho tông đồ giáo dân khi đi thăm viếng. Những yêu cầu, yêu cầu cho họ, hãy sống sót tế bào không trở thành biến cố khác nhau.

Đức cha write about the teacher from the display section of the big interface of the Church Hà Nội, học đối phó để lãnh đạo nhận thức, và vì vậy hành động trang bước vào đời sống không đủ. Lãnh xong Bí tích Thêm sức mạnh là nghỉ, nếu một trưởng thành chỉ hiểu như một thiếu niên thì sẽ ra sao. Giáo dục là giáo dục đức tin, đào sâu phải hướng tới nguyện vọng, các nhân vật và niềm tin đó. Nếu không có ý thức trong mối quan hệ sớm thì sớm muộn sẽ bị cám dỗ. Loan truyền niềm tin là niềm tin làm chứng. Vì vậy, có rất nhiều người trẻ tuổi, quên niềm tin của mình. Ngại bạn bè không làm dấu khi ăn cơm, không làm chứng chỉ đức tin ngay từ nhỏ. Bây giờ đến lượt chúng ta. Đức cha gửi hình mẫu hai môn đệ trên đường Emmaus. Khi Chúa chết rồi, Chúa đi bên cạnh, sử dụng nhiệt độ, hiện diện bẻ bánh, gợi lại ký ức bẻ bánh, họ lập tức trở lại. Lời chúa, Thánh Thể, tương thân tương ái để họ nhận ra.

Đức cha nhấn mạnh về điểm mà đại diện Giáo dục tỉnh Huế chia sẻ đó là đời sống chứng thực và đời sống chứng thực, đời sống qua yêu cầu, tương quan. Say mê Thiên Chúa mới làm được, Thiên Chúa là ngôi vị gắn bó với chúng ta, lý tưởng cho cuộc đời của chúng ta. Gia tăng huấn luyện đoàn thể.

Sáng thứ Năm ngày 22-9-2022 Quý Đức cha và quý cha đồng tế lễ thánh tổ chức đại hội. Đức cha Chủ tịch UBGD gửi gắm tâm huyết qua hai nhiệm kỳ XIII và XIV với hai cuộc đại hội lần diễn ra tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu (nhiệm kỳ XIII) và Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (nhiệm kỳ) Thời kỳ XIV), xin Đức Mẹ và thánh mạng A-nê chuyển cầu cùng Chúa cho UBGD. Cuối lễ bế mạc đại hội, cha Antôn Hà Văn Minh, Thư ký UBGD / HĐGMVN, trưởng ban tổ chức Đại hội đôi tâm tình cảm ơn tất cả quý Đức Tổng, Cha Antôn Hà Văn Minh, Đặc trách UBGD của 27 Giáo bộ phận, dự án nhanh chóng, nhân sự thật nhanh chóng, cộng tác viên và Đức cha chủ tịch… Và cảm động, khi đức cha chủ tịch xin nhanh chóng cùng với cám ơn anh chị em giáo dục đã bỏ hết công việc. nhà về tham dự Đại hội, nhờ đó Đại hội mới thành công tốt đẹp. Sau cùng Đức cha và cha trưởng ban tổ chức trao kỷ niệm chương cùng với hình ảnh toàn thể tham gia của thành viên tham dự Đại hội cho dự án, và đại diện giáo dục của từng Giáo phận để ghi lại một kỳ Đại hội tràn niềm vui với tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ thần trong Giáo hội hiệp hành.

Ban Thư ký Đại hội

WHĐ (24.9.2022)

Related posts

Leave a Comment