Genshin Impact: Tổng hợp Banner nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới | SharingFunVN

Rate this post

Genshin Impact: Tổng hợp Banner nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp xếp tới

Banner nhân vật 5 Sao trong Genshin Impact 3.1

3 new kernel bao gồm Cyno, Nilou và Candace, banner 3.1 vẫn sẽ chia thành 2 giai đoạn chính với đợt Rerun dành cho Venti và Albedo. Theo đó, 2 banner được chia làm 2 giai đoạn như sau:

Nửa đầu: Cyno + Venti + Candace và 2 nhân vật 4 sao khác

Genshin Impact: Banner tổng hợp nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 2

Nửa sau: Nilou + Albedo + 3 nhân vật 4 sao khác

Genshin Impact: Tổng hợp Banner nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 3

Tổng hợp các mới vũ khí sẽ xuất hiện trong Genshin Impact 3.1

Kiếm đơn 5 sao mới: Chìa Khóa Khaj-Nisut (Trấn Nilou)

Thương 5 Sao mới: Quyền Trượng Cát Đỏ

Genshin Impact: Tổng hợp Banner nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 4

Thương 4 Sao quà sự kiện: Gió Mũi Nhọn

Kiếm Đơn 4 Sao mới: Ánh Trăng Xiphos

Pháp Khí 4 Sao mới: Sao Đêm Rồng Ruổi

Genshin Impact: Banner tổng hợp nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 5

Tổng hợp sự kiện ra mắt

Sự kiện Ballad and Brews

  • Chuỗi sự kiện tại Mondstadt với nhiều sự kiện, minigame nhỏ khác nhau với phần thưởng là Sóng mũi tên mới.

Genshin Impact: Banner tổng hợp nhân vật và sự kiện mới trong bản cập nhật 3.1 sắp tới 6

Related posts

Leave a Comment