FLC re change the kiểm tra đơn vị

Rate this post

Ngày 21/9 /, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. Cụ thể, FLC đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY), UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty .

Theo đó, FLC đã thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán ký ngày 21/7/2022 giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không được bố trí theo thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã được ký kết.

Như vậy, sau 2 tháng, FLC lại tiếp tục thay đổi đơn vị kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021.

Hồi tháng 7, FLC thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết giữa công ty và công ty TNHH Kiểm toán – Vấn đề Đất Việt và ký hợp đồng mới với Kiểm toán An Việt vì lý do ngày 30/3 , Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định chỉ cách thức chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích chúng tôi thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với công ty kiểm toán Đất Việt.

Ngày 9/9, FLC cổ phiếu của Tập đoàn FLC từ chế độ chuyển đổi sang chế độ giao dịch sang đình chỉ giao dịch. Lý do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) được đưa ra là: Tập đoàn FLC tiếp tục phạm vi quy định về công bố thông tin sau khi được đưa vào giới hạn giao dịch, trường hợp cổ phiếu is family only transaction by rule at the c account 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và chứng khoán giao dịch niêm yết ban hành theo Quyết định số 17 / QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, FLC cổ phiếu đã vào giới hạn giao dịch và chỉ được mua bán vào phiên bản chiều từ ngày 1/6/2022 do Tập đoàn FLC chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời gian quy định hạn chế.

Trong công văn phúc đáp Gửi ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về công ty thông tin và giải trình nhân sự, biện pháp khắc phục chứng khoán trạng thái chỉ giao dịch ..

FLC kỳ vọng có thể phát hành và công bố tài chính kiểm toán năm 2021 dự kiến ​​trong tháng 9 năm nay và đại hội đồng thường niên 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022. Trên cơ sở định đoạt của Đại hội đồng thường niên năm 2022, các báo cáo tài chính bán niên năm 2022 kiểm tra dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay là 22/9, Tập đoàn FLC vẫn không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và vừa thay đổi đơn vị kiểm toán mới.

Năm 2019, báo cáo tài chính của FLC được kiểm tra bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Năm 2018, báo cáo tài chính năm của FLC được kiểm toán bởi AASCS nhưng báo cáo tài chính bán niên được kiểm tra bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Related posts

Leave a Comment