Đường sắt cắt lỗ mạnh, sắp hết bê tông

Rate this post

VNR vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, với tổng doanh thu của công ty đạt hơn 1,045 Tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ thu được hơn 767 Tỷ đồng). Nhờ doanh thu tăng mạnh, số lỗ sau thuế của VNR chỉ còn hơn 29,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 104 tỷ đồng).

Đặc biệt, VNR vẫn phải cung cấp dịch vụ hàng hóa dưới giá vốn (lỗ 4 tỷ đồng). Do tách thành các công ty con và công ty liên kết, hiện VNR chỉ còn cung cấp một số liên quan dịch vụ để chạy tàu, cho thuê toa, máy đầu … Hoạt động riêng kinh doanh vận tải khách và hàng hóa đã được chuyển giao cho 2 công ty con là Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

Trong tổng nguồn thu 6 tháng đầu năm của công ty mẹ VNR, số thu được từ cung cấp dịch vụ cho 2 công ty con trên chiếm đa số. Trong đó, số thu từ cung cấp dịch vụ cho Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội hơn 522 Tỷ đồng, thu từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn hơn 357 Tỷ đồng.

Đường sắt cắt lỗ mạnh, sắp hết bê tông - Ảnh 1.

Đường sắt tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, nhưng mức lỗ giảm đáng kể so với kế hoạch nhờ thị trường vận chuyển khách hàng phục hồi và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa.

Đường sắt tiếp tục lỗ trong 6 tháng đầu năm, nhưng mức lỗ giảm đáng kể so với kế hoạch nhờ thị trường vận chuyển khách hàng phục hồi và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2022, tổng công ty này dự kiến ​​cả năm lỗ 570 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến ​​trong nửa đầu năm, dự kiến ​​kết quả kinh doanh cả năm nay của đường sắt sẽ được cải thiện đáng kể, sau 2 năm chật vật với COVID-19 dịch.

Trước đó, năm 2021, công ty mẹ của VNR lỗ sau thuế 564 tỷ đồng, năm 2020 lỗ tới 1,327 tỷ đồng.

Các công ty con VNR nắm giữ cổ phần chi phối và có đóng góp lớn cho doanh thu của công ty mẹ (bao gồm cả sử dụng dịch vụ và phân phối lợi nhuận) 2 năm đều lỗ nặng. Cụ thể, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội năm 2021 lỗ 121 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 196 tỷ đồng; Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn trong 2 năm tương ứng lỗ 138 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Bên ngoài khách hàng vận chuyển, trong 2 năm trở lại đây, đường sắt đã chuyển hướng nhiều hơn vào quá trình vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, trong quý 1/2022, khi nhiều phương pháp áp dụng giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, hoạt động vận tải bộ ảnh hưởng, đường sắt tận dụng để mở rộng phần vận tải hàng hóa .

Related posts

Leave a Comment