DTCL: Cập nhật chi tiết 12.17b – Nerf gấp meta Cuồng Long Xayah, Pháo Thủ và nhiều tướng mạnh

Rate this post

DTCL: Cập nhật chi tiết 12.17b - Nerf gấp meta Cuồng Long Xayah, Pháo Thủ và nhiều tướng mạnh

DTCL update chi tiết 12.17b

Cân bằng hệ thống DTCL 12.17b

Pháo Thủ

  • Pháo chống đạn từ 175/350/550% => 150/300/475%

Hắc Long

  • Buff add-down bổ sung từ 600/800/1000/1800 => 500/750/1000/1800

DTCL: Cập nhật chi tiết 12.17b - Nerf gấp meta Cuồng Long Xayah, Pháo Thủ và nhiều tướng mạnh 2

Cân bằng Tướng 12.17b

Aphelios

  • Giảm bớt thương hiệu từ 65 => 60
  • Giảm tốc độ từ 0.8 => 0.75

Jayce

  • Giảm thời gian choáng váng từ 1.5 => 1.25

Olaf

  • Mana nerf từ 50/100 => 30/100
  • Nội dung thương hiệu tại giảm từ 5 => 4

đền

Related posts

Leave a Comment