Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng … để làm dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ

Rate this post

Ngày 19.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội có sự tham gia của 205 đại biểu đại diện cho 31.593 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng ... để làm dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ - ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Cao Bằng

Tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mọi mặt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được toàn Đoàn tập trung thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, nhiều kết quả được thiết lập, thể hiện vai trò kích hoạt, bản lĩnh, phong cách đầu tiên của tuổi trẻ và tạo dấu ấn đẹp cho xã hội.

Chị Diệu cho biết phong trào Thanh niên tình nguyện là phong trào tập đoàn của Đoàn các cấp, được triển khai toàn diện, toàn diện; có sự lan tỏa, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Toàn tỉnh tổ chức 7.981 hoạt động tình nguyện với 550.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng ... để làm dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ - ảnh 2

Chị Hoàng Hồng Diệu phát biểu tại Đạo hội

Các cấp tổ chức Đoàn tập trung, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2022”, tổ chức các đội hình tri thức trẻ tình nguyện, phối hợp với các tập tin huấn luyện, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Trọng trách kỳ, toàn tỉnh làm mới 222,2 km đường bê tông; tu sửa 531 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 577 di chuyển chuồng trại, hộ pháp, gia cầm thoát khỏi sàn nhà; làm 68 km đường điện sáng làng quê; hỗ trợ xây dựng 143 nhà hợp tác bảo vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vét 284 km mương thủy lợi.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 122 công trình thanh niên cấp huyện, 2.240 công trình thanh niên cấp tỉnh. Tổng giá trị các công ty trên 55 tỉ đồng. Trong đó có một số biểu tượng công cụ: Đường lên hang Nộc năm 2020 giá trị 380 triệu đồng; Nhà sàn anh Kim Đồng năm 2021 trị giá 400 triệu đồng…

Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng ... để làm dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ - ảnh 3

Nhà sàn anh Kim Đồng được khởi động xây dựng vào năm 2021

N

“Tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Tổ chức Đoàn cấp phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.471 người, hiến 6.881 đơn vị.

Các đợt tình nguyện cao điểm, đồng loạt, quy mô lớn tạo không khí nổi trong tuổi trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm lòng của đoàn viên thanh niên trong toàn xã hội ”, chị Diệu chia sẻ.

Phá vỡ định dạng

Chị Diệu cũng cho biết, trong nhiệm vụ Ban thường vụ Tỉnh đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi động nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá , giới thiệu sản phẩm thanh niên … Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 161 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên.

Cấp tổ chức hợp tác thành công 4 Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp. Đặc biệt 2 hoạt động “xe khởi động” tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Bắc Giang và 3 cuộc thi Dự án khởi tạo thanh niên ở tỉnh Cao Bằng hỗ trợ thanh niên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ Cao Bằng.

Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng ... để làm dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ - ảnh 4

Đại hội Đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu Tiền phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

Chị Diệu cho biết nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, Tỉnh đoàn Cao Bằng tiếp tục tăng cường hệ thống giáo dục, quản lý cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản chính trị, ý thức hành pháp, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có tri thức, sức khỏe , kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

Tỉnh đoàn cũng đặt tiêu đề tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Thanh niên tỉnh nguyện” theo chủ chương “3 liên kết” (liên kết lượng, địa chỉ liên kết, đồng liên kết), phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nâng cao nhận thức, tâm trí và phát huy thanh ban đầu, sáng tạo trong niên giám, ứng dụng thành quá, vận dụng có hiệu quả của những tích cực yếu tố từ Con đường mạng công nghiệp lần thứ. 4.

“Tích cực triển khai tới các cấp Đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, vận hành và xác định nội dung hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh là: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng xây dựng nông thôn mới, phát triển nền tảng du lịch – dịch vụ; Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa chỉ dân cư ”, chị Diệu chia sẻ.

Related posts

Leave a Comment