Cargo-partner Logistics Việt Nam vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á

Rate this post

Giải thưởng này là danh sách những công việc xuất sắc và hoạt động của ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên của công ty nhận xét về mức độ kết hợp, sự hài lòng của nhân viên, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hàng hóa-đối tác Logistics Việt Nam vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á - Ảnh 1.

Tại hàng hóa-đối tác Logistics Việt Nam, con người là tài sản lớn nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy môi trường làm việc hạnh phúc và hiệu quả cho toàn thể nhân viên. Công ty không chỉ là nơi làm việc tốt nhất mà còn là nơi làm việc tốt nhất.

Thành công của chúng tôi, tôi dựa trên tinh thần đồng đội. This is also do at the stars of their people, tôi không chịu trách nhiệm, luôn đóng các trò chơi trong các công việc đưa ra các giải pháp và hành động như một đối tác thực sự đối với khách hàng cũng như với các bạn đồng nghiệp.

Tất cả nhân viên, chúng tôi sống trong tinh thần đồng đội. Mỗi nhân viên luôn là đại diện và làm việc theo những giá trị văn hóa cốt lõi của hàng hóa-đối tác.

“Chúng tôi xem công việc của công ty như công việc của chính mình” điều đó có nghĩa là chúng tôi tập trung vào sức mạnh tinh thần đồng đội và tính chính trực tiếp.

“Đam mê tuyệt vời” có thể hiện sự kết hợp của chúng tôi trong việc làm nhiều hơn với kỳ vọng và vượt qua sự mong đợi.

“You may be better than the other people” chúng tôi liên tục vượt qua thử thách và không ngừng cải tiến.

Hàng hóa-đối tác Logistics Việt Nam vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á - Ảnh 2.

Ánh Dương

Tổ Quốc

Related posts

Leave a Comment