Applovin từ bỏ việc mua lại Unity? | SharingFunVN

Rate this post

Applovin nền tảng rút lại đề xuất khi nhập động cơ sản xuất Unity sau một buổi thuyết trình thời gian.

Applovin đã nỗ lực hết mình với Unity, sau trạng thái động của hãng là tiếp tục với sự thỏa mãn của IronSource. Tháng trước, nền tảng nền tảng này được đưa ra lời đề nghị không mong muốn hợp tác với nhà sản xuất engine, theo đó các công ty cổ phần Unity nhận được 55% cổ phần của công ty kết hợp.

“AppLovin nhìn thấy tiềm năng trong công việc kết hợp mô hình kinh doanh có lợi và khả năng học tập với nền tảng nền tảng của Unity”, Applovin cho biết trong một tuyên bố. “Cơ hội thậm chí còn thú vị hơn khi thị trường đối mặt với những khó khăn trong ngành”.

Applovin không muốn ghép nối đến Unity.

Applovin không muốn ghép nối đến Unity.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, AppLovin kết luận rằng con đường trở thành công ty dẫn đầu thị trường độc lập tốt hơn cho các cổ đông và các bên liên quan. AppLovin sẽ tiến về phía trước với định hướng tiếp tục phần và mở rộng nền tảng của mình.

Applovin đề xuất thỏa mãn với Unity vào ngày 09 tháng 08, một vài tuần sau khi Unity thông báo rằng họ đã tham gia thỏa thuận nhập với IronSource. Một quyết định đầu tiên của đề xuất là Unity từ bỏ thỏa thuận để ủng hộ Applovin nhập. Unity đã từ chối lời đề nghị của Applovin chưa đầy một tuần sau khi được đưa ra và lựa chọn tiếp tục với sự thỏa thuận ban đầu với IronSource.

Cổ phiếu của Unity Software Inc (LHQ) giảm giá 10% sau khi AppLovin Corp (APP.O) rút lại đề nghị mua lại đối với nhà sản xuất phần mềm chơi game, cố gắng lập kế hoạch mua ironSource Ltd của Unity. Unity đã từ bỏ một cuộc đấu thầu toàn bộ cổ phiếu trị giá 17,54 Tỷ đô la từ AppLovin với điều kiện là công việc theo đuổi công ty ironSource có trụ sở tại Tel Aviv trị giá 4,4 Tỷ đô la không thể tiến hành .

Applovin từ bỏ việc mua lại Unity?

AppLovin có dịch vụ cạnh tranh với ironSource trong việc giúp các nhà phát triển phát triển và kiếm tiền từ ứng dụng, cho biết họ sẽ không đặt giá thầu cao hơn và đã rút đề xuất ban đầu. Cổ phiếu của AppLovin and ironSource lần lượt giảm 5% và 4%, trong tiền cảnh thị trường suy yếu hơn khi dữ liệu phát triển mạnh mẽ một cách đáng tự nhiên.

Việc mua lại sẽ giúp AppLovin xây dựng khả năng cạnh tranh bằng cách sử dụng nền tảng của Unity đã được sử dụng cho các trò chơi như Pokemon Go. AppLovin hiện có kế hoạch tập trung vào danh mục phát triển nhanh như TV được kết nối và các dịch vụ dành cho nhà sản xuất.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng AppLovin sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thương mại nhập khẩu của Unity và ironSouce cùng với thị trường quảng cáo trên thiết bị di động đang suy yếu. Nhà phân tích Martin Yang của Oppenheimer cho biết: “Nếu không có sự tham gia của AppLovin, công việc hợp nhất của Unity với ironSource có thể sẽ đóng lại, tạo ra một đối thủ cạnh tranh mạnh hơn với AppLovin”.

Hợp nhất thống nhất AppLovin

Related posts

Leave a Comment