Louis Capital muốn hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu, giảm một nửa kế hoạch doanh thu, bầu bổ sung lãnh đạo mới

Rate this post

Ngày 23/09/2022, CTCP Louis Capital (chứng khoán mã: TGG) thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường. Nội dung cổ đông thông qua bao gồm:

(1) Điều chỉnh kế hoạch doanh thu hợp nhất từ ​​1,071 tỷ đồng xuống 550 tỷ đồng và thu lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ ​​122 tỷ đồng xuống mục tiêu “Không lỗ”. Trong trường hợp phát sinh khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHCĐ trong thời gian gần nhất.

(2) Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty sang địa chỉ mới: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, tp.HCM.

(3) Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho hiện tại và phát hành cổ phiếu lẻ cho nhà đầu tư (đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022). Nguyên nhân, HĐQT nhận thấy this is an play the modun không phù hợp với hiện tại.

(4) Ban kiểm soát ban hành quy chế hoạt động

(5) Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Time qua, công ty nhận đơn từ vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ, ông Cao Bá Trung và đơn vị từ chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương. Xem xét hoạt động tình hình của công ty trong giai đoạn tới và bổ sung nhân sự HĐQT, BKS có chuyên môn cao, HĐQT ĐHCĐ miễn nhiệm các nhân sự nói trên và bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT mới và 3 thành viên BKS.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên 2022 của Louis Capital đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 1,071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 122 tỷ đồng, lần tăng 34% và 24% so với năm 2021.

Đây cũng là trường ĐHCĐ thông qua việc phát hành riêng lẻ với số lượng hơn 27 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 12.500 đồng / cp. Louis Capital dự kiến ​​sử dụng tiền huy động được để đầu tư vào Louis Mega Mall. Công ty này cho biết Louis Mega Mall đang sở hữu 5 trung tâm thương mại tại các tỉnh như: Hậu Giang, Trà Vinh, Gia Lai, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh.

Ngoài ra, ĐHCĐ thông qua việc phát hành thêm 29 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng / cp. Toàn bộ số tiền dự kiến ​​thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để mua lại 70% cổ phần của CTCP Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.

Tuy nhiên, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an ra Quyết định khởi tố “Thao trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Capital Công ty Cổ phần, Louis Land Công ty và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tạo có thể, Lệnh bắt đầu có thể để tạm giam, Lệnh khám nghiệm đối với ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital about ” ‘Thảo điền chứng khoán trường’ ‘.

Sau khi ông Nhân cùng một số cá nhân được xử lý, công ty Louis Holdings làm ông chủ tịch với quý ông Louis Capital. Hàng loạt vị trí lãnh đạo của Louis Capital từ nhiệm vụ. Trong đó, ông Nguyễn Mai Long thôi làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/07/2022 và được thay thế bởi ông Vũ Anh Sinh – người giữ vị trí Phó TGĐ của công ty.

Kết quả kinh doanh 6T2022 của Louis Capital có thay đổi lớn sau khi kiểm tra. Công ty chuyển đổi sau thuế 5,6 Đồng tỷ lệ tại BCTC tự lập thành lỗ hơn 30 tỷ đồng, chênh lệch giảm gần 36 tỷ đồng.

Trong phiên dịch ngày 23/09, cổ phiếu TGG lại tăng trần với khối lượng giao dịch bất biến lên 1,7 triệu đơn vị.

Related posts

Leave a Comment